Debatt: Ökade resurser till mödrahälsovården – för varje barns bästa!

Debatt: Ökade resurser till mödrahälsovården – för varje barns bästa!

2022-05-10 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Varje år föds ungefär 2 500 barn i Kalmar län.

Den 5 maj var det internationella barnmorskedagen, en dag som vi firade för att uppmärksamma det viktiga arbete som barnmorskorna i Kalmar län gör, för länets födande kvinnor och inte minst för våra barn som de på ett tryggt sätt hjälper till världen.

Genom ökade satsningar på mödrahälsovården kan vi ge fler barn möjligheter till god hälsa genom hela livet och dessutom avlasta barnmorskorna.

Det ofödda barnets hälsa börjar redan i moderlivet och i den allra tidigaste barndomen.

”Får blivande föräldrar hjälp med att förbättra sina levnadsvanor kan det ge barnen bättre förutsättningar till ett hälsosamt liv”

Får blivande föräldrar hjälp med att förbättra sina levnadsvanor kan det ge barnen bättre förutsättningar till ett hälsosamt liv.

Detta har mödrahälsovården i länet tagit fasta på.

I projektet Hälsa inför, under och efter graviditet har man erbjudit fördjupade hälsosamtal riktat till dem som planerar en graviditet, är gravida eller nyförlösta och visar risk för ohälsa.

Projektet har visat på otroligt goda resultat.

Hela 70 procent av de blivande föräldrar som haft dessa samtal vittnar om livsstilsförändringar som påverkat deras familj positivt.

Fler slutar röka

Fler slutar röka, familjer äter oftare tillsammans, föräldrarna blir mer aktiva tillsammans med barnen, parrelationer blir bättre och barnen äter mer grönsaker.

I stort sett alla gravida kommer till mödrahälsovården.

Där träffar de en barnmorska och följer ett gediget program för att få nödvändigt stöd och vård för att genomgå graviditet och förlossning i trygghet, och för att ges bästa möjlighet att få friska barn.

I takt med att hälso- och sjukvården utvecklats så har mödrahälsovården fått allt fler uppgifter.

Samtidigt har medelåldern hos de gravida kvinnorna ökat och allt fler har, eller visar risk för, ohälsa.

”Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i befolkningen”

Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i befolkningen.

Rökning och snusning, för mycket alkohol, dåliga matvanor och för lite rörelse är bakgrunden till många folksjukdomar nu för tiden.

Övervikt och fetma ökar

Övervikt och fetma ökar inom alla åldersgrupper i Kalmar län.

Mödrahälsovården i länet vittnar också om att allt fler familjer saknar ett gediget socialt nätverk att luta sig mot och att mödrahälsovården ofta får vara en hjälpande hand.

”Utmaningen är alltså att det blir allt svårare för barnmorskorna inom mödrahälsovården att hinna med allt som ska göras under ett halvtimmesmöte med blivande föräldrar”

Utmaningen är alltså att det blir allt svårare för barnmorskorna inom mödrahälsovården att hinna med allt som ska göras under ett halvtimmesmöte med blivande föräldrar.

De fördjupade hälsosamtalen som mödrahälsovården arbetat med i projektet har särskild utbildning i förebyggande hälsoarbete – de är hälsocoacher.

Vill öka resurserna

Utvärdering av projektet visar att hela 97 procent av barnmorskorna inom mödrahälsovården, anser att tillgången till en hälsocoach har medfört en avlastning i deras arbete.

Därför vill Centerpartiet öka resurserna till mödrahälsovården så att hälsocoachernas tjänster kan permanentas. Då får vi friskare familjer och mindre belastade barnmorskor i mödrahälsovården.

För varje barns bästa!

Emmy Ahlstedt, Centerpartiet

Regionråd och kandidat till regionfullmäktige

Karin Helmersson, Nybro

Regionråd och kandidat till regionfullmäktige

Jens Robertsson, Mönsterås

Kandidat till regionfullmäktige

Anna Östborg, Kalmar

Kandidat till regionfullmäktige

Karin Helmersson (C), regionråd, pratar på en pressträff
Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén
Jens Robertsson (C), fullmäktiges ordförande i Mönsterås kommun, håller ett anförande på ett fullmäktigemöte
Jens Robertsson (C). Foto: Peter A Rosén

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: