Så besvaras S-motionen om fler hyreslägenheter i Mönsterås

Så besvaras S-motionen om fler hyreslägenheter i Mönsterås

2021-09-16 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Robert Rapakko (S), Renée Solstad (S) och Lars Johansson (S) har tidigare skrivit en motion om att Socialdemokraterna vill se ett tillägg i ägardirektivet för Mönsterås Bostäder AB, som ger bolaget i uppdrag att förvärva mark och bygga hyreslägenheter i norra delen av hamnområdet i Mönsterås.

Majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott har nu besvarat motionen.

– Motionen besvaras med ett yttrande om att vi årligen ser över ägardirektivet – och då har vi en politisk diskussion om vad det ska innehålla. Då har Socialdemokraterna möjligheten att lägga fram det här förslaget. I dag innehåller ägardirektivet, exempelvis, ett uppdrag om att bygga bostäder både i Mönsterås centralort och i övriga orter i kommunen. Det är ett viktigt ägardirektiv. Byggnation ska inte bara ske i Mönsterås, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C).

Dela gärna artikeln: